Filles de la Caritat

Les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül és una congregació femenina fundada el 29 de novembre de 1633 i dedicada al servei corporal i espiritual dels malalts.

La congregació va ser fundada per Sant Vicenç de Paül, un mossèn francès i Lluïsa de Marillac amb el nom de Germanes de la Caritat, serventes dels malalts, i posteriorment s’hi va afegir el nom del fundador, per tal de diferenciar aquesta congregació amb d'altres ja existents amb el nom de Caritat que, animades per un esperit molt similar, s’extengueren per tot França.

L’origen de la congregació apareix de la necessitat d’organització per a l’ajuda dels pobres de la seva parròquia, això va crear una confraternitat que va anar creixent tant que aviat és va estendre des de les àrees rurals fins a París, on les senyores de la noblesa procuraven atendre els pobres mitjançant les seves minyones, cosa que feia que les feines de caritat es realitzessin amb indiferència i desgana. Sant Vicenç de Paül envià un grup de dones a Paris, sota la direcció de les Senyores de la Caritat de Paris, que es dedicaven al manteniment dels pobres. Aquestes dones van crear el nucli de la comunitat que avui en dia s’estén per tot el món. El 29 de novembre de 1633, Lluïsa de Marillac va començar la formació sistemàtica de les dones per tenir cura dels malalts i acompanyr-les en el creixement de la seva vida espiritual, data que es considera com una autèntica fundació de la comunitat...

A la mort de Lluïsa de Marillac i la de Sant Vicenç de Paül el 1660, ja hi havia més de quaranta cases de les Filles de la Caritat per tot França i els malalts estaven cuidats en 26 parròquies de Paris.

Durant el Segle XIX la comunitat es va anar estenent per Àustria, Portugal, Hongria, el Regne Unit, Irlanda i Amèrica. Actualment aquesta comunitat de religioses está present a 94 països amb 21000 membres aproximadament.

La casa mare de la congregació es troba a París, on descansa el cos de Lluïsa de Marillac a la Capella de la casa.

A la nostra vila les Filles de la Caritat arribaren l’any 1929.

Superiora: Sor Josefa

C/ Santa Oliva, 24       937780490

www.hijascaridad.org