Portants Sant Crist

Confraria del Cos dels Portants del Sant Crist. De temps antics que existeix aquesta confraria a Olesa de Montserrat. La seva missió puntual es fer viure la devoció a Jesús crucificat, especialment els dies de la setmana santa. Aplega unes 35 persones, necesitarian tenir-ne més.

Poden adressar-se a Manel Mas  tel 667945920

 

 

www.misterisolesa.cat