Renovació Cristiana

Què és un IDRC? "Un Itinerari Diocesà de Renovació Cristiana" és un pla de formació essencial i integral, que abasta les dimensions bàsiques de la vida cristiana (experiència, reflexió i acció).

Aquest itinerari s'ofereix des de les respectives parròquies, a càrrec d'un grup de laics, a totes les persones que estan interessades a seguir el camí de Jesús, no només als fidels de sempre, sinó que també va dirigit als que se n'han allunyat.
La primera fase és el "Vine i veuràs": són sessions mensuals d'anunci de Jesucrist amb una actitud de pregària i de recolliment. Les fem a la Capella de L'Hospital el quart dijous de cada mes. La propera serà el 24 d'abril

Responsable: Josep Pallarés Planell