Notícies

Missa Crismal amb accent solidari

Missa Crismal amb accent solidari per Síria al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Dimecres Sant, dia 12 d’abril, a les 11.00 h tindrà lloc la Missa Crismal a la catedral de Sant Llorenç, una de les celebracions més importants per als fidels de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat pel significat profund que té d’aplegar-se en comunió de germans que miren de seguir Jesús i els seu manament "Estimeu-vos els uns als altres". Precisament amb la consciència de pertànyer a una gran família, la de l’Església estesa a tot arreu, també allà on passa especialment necessitat, la col·lecta de la Missa Crismal anirà destinada als cristians perseguits, mitjançant la institució Ajuda a l'Església Necessitada.

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, 6 abril 17

<< Anar a la pàgina de notícies