Catequesi

La Catequesi:

És una iniciació cristiana integral, oberta a totes les esferes de la vida cristiana: al coneixement del Crist, a la vida evangèlica, a l’oració, a la litúrgia i al compromís.

Jesucrist es fa present en la seva Església de moltes maneres, però d´una manera única en el pa i el vi de l'Eucaristia, el Cos i la Sang de Crist.

Catequesis de Pimera Comunió

NIVELLS
Primer curs nens i nenes que facin 3er de primària i hagin complert els 8 anys.
Segon curs nens i nenes que facin 4t de primària i hagin complert els 9 anys.
Primer curs de cofirmació nens i nenes que facin 5è de primària i hagin complert els 10 o 11 anys.
Segon curs de confirmació nens i nenes que facin 6è de primària i hagin complert els 11 o 12 anys.

INSCRIPCIONS
Del 13 de setembre al 27 de setembre i 1,2,3 i 4 d'octubre 
durant les hores de Despatx Parroquial 17.30 a 20.00 h

HORARIS DE LA CATEQUESIS
Dimarts, dimecres,dijous, de 17.30 a 18.30h

MISSA FAMILIAR

Aquesta Missa és preparada amb molta cura i dedicada d’una manera molt especial als infants dels diferents grups de catequesi i als seus pares. Ja sabeu que comptem amb l'assistència de tots, però esperem especialment la presència dels pares d'aquells nens que faran la Primera Comunió durant el curs.

CATEQUISTES

Angelina Dalmases
Anna Alemany
Antònia Canals
Josep Centelles
M Carme Alonso
M Teresa Aiguadé
M Rosa Valldeperas
Montserrat Carreras
Montserrat Tallón
Paquita Guevara
Roser Grañó
Sagrari Mora
Susanna Cabré
Teresa Gironès

Coordinadores: Anna Alemany i Paquita Guevara

 

CELEBREM JUNTS LA FE

 Celebrem Junts la Fe, és un programa parroquial emès per Olesa Radio.
 Els conductors del programa: Sra. Rossi Hita i Sr. Josep Pallares

Horari d’emissió:  Cada dissabte de 9:30 a les 10h                         Olesa Radio, 90.1 FM

 

www.religio.cat