El racó del Mossèn

Aquest espai explica les activitats pastorals de Mn. Esteve, rector.

ACTIVITATS PASTORALS DE MN. ESTEVE

Cada dia: 8.00 Missa a la capella de les Hospitalàries de Martorell. Matins: Assistència al malalts de l’Hospital del Sagrat Cor. Rep visites al despatx.
Dimecres i divendres: Visites al despatx parroquial d’Olesa de Montserrat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quaresma: Temps de conversió
 

Convertiu-vos i creieu en mi, diu Jesús. Sí, nosaltres creiem en Ell, volem seguir-lo només a Ell. Volem aprendre de les seves actituds, les seves paraules, els seus gestos. La quaresma ens convida a fer aquest camí. Quaresma és seguir Jesús al desert per afrontar la seducció del mal, mirar cara a cara la veritat, disposats a assumir les seves conseqüències. És temps de viure l’essencial. Quaresma és temps de purificar el cor o, millor dit, deixar que
Déu creï en nosaltres un cor nou ple de tendresa i compassió, que busca la sinceritat lliure i humil. Tot l’afer de la persona humana es juga en el cor. Tot el que fas, el que dius, el que penses, fer-ho en el secret, en la intimitat del
Pare, en la joia de la seva voluntat. Quaresma és temps d’escolta, de pregària, de silenci. És pujar amb Jesús a la muntanya del Tabor per a poder sentir la veu del Pare que ens diu avui a nosaltres, i com ho sentiren els tres deixebles: “Aquest és el meu Fill estimat, escolteu-lo.” Quaresma és temps de reconèixer la nostra pobresa, els nostres límits, la nostra fragilitat. Com més acceptem la nostra realitat, més donem a Jesús la possibilitat de guarir-nos. Ell és l’amic del pobres, dels petits, dels pecadors. Quan ens reconeixem així, Ell ens guareix. Quaresma és temps de morir en nosaltres mateixos, com l’arbre quan el poden, que fa esqueixos que crexen lliures i ufanosos, com el gra colgat a la terra, com el sembrat durant l’hivern, que creix per dins, arrela intensament amb una vida nova plena de fruit. Quaresma ens prepara per a fer l’experiència del Ressuscitat i per ser testimonis del seu amor fidel i entregat fins a l’extrem; testimonis de la vida més forta que la mort. Quaresma ens recorda una cosa que és important en l’Evangeli de Jesús. El pecat no és quelcom que únicament ha de ser perdonat sinó que ha de ser tret, extirpat de la nostra societat. Jesús, no únicament ofereix el perdó sinó també la possibilitat de vèncer la injustícia i el mal que s’apoderen dels essers humans; treure l’estructura de pecat i de mal en el món. Ser testimoni de Jesús, és comprometre’s en la seva lluita, que, a causa d’aquesta fou clavat en creu.

Esteve Fernández García,

Rector d’Olesa de Montserrat.