El racó del Mossèn

Aquest espai explica les activitats pastorals de Mn. Esteve, rector.

ACTIVITATS PASTORALS DE MN. ESTEVE

Cada dia: 8.00 Missa a la capella de les Hospitalàries de Martorell. Matins: Assistència al malalts de l’Hospital del Sagrat Cor. Rep visites al despatx.
Dimecres i divendres: Visites al despatx parroquial d’Olesa de Montserrat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testimonis de la llum i la veritatTestimonis de la llum i la veritat

Tots els cristians som cridats a ser testimonis de la llum i la veritat. Podem ser testimonis de la llum a partir de la consciència de ser iŀluminats, de la consciència que en Jesús “som llum”. La llum que arriba des de Déu, ens inunda i ens posseeix. La llum és una, nosaltres som una petita part.

Hauríem de meravellar-nos d’aquesta capacitat que Déu ha dipositat dins nostre: la nostra veu i la nostra vida es pot transformar en reflex d’aquesta llum, en paraula de salvació com la de Jesús, una paraula, però, que respecta sempre la llibertat de l’altra persona.

Som testimonis de la veritat quan descobrim que aquesta no és un concepte, sinó que la identifica amb Jesús: “Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sereu deixebles meus; coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures.” El testimoni no és mai el protagonista, és només el dit, la veu que mostra el camí per arribar a Jesús. Ell és la llum i la veritat. Posar-nos al servei de la veritat és una recerca, és la decisió de prendre un camí que ha d’orientar tota la nostra vida.

La pregària, la interiorització i una actitud sincera i humil ens faran anar descobrint que la veritat no és una possessió, que només Déu la posseeix perquè Ell és la Veritat i nosaltres som posseïts per ella. També la veritat, com la llum, és una, i nosaltres estem en la veritat en la mesura que estem arrelats en Ell: la Veritat és l’amor de Déu que s’ha manifestat en Jesús i que es vessa en els nostres cors. Quan estem en l’amor, estem en la veritat.

Per altre part, en la mida que deixem d’absolutista la nostra petita veritat, creiem en la llibertat i en la comunió. Obrir-nos a la veritat dels altres és camí de creixement personal, de realisme, perquè la veritat es fa entre tots, valorant tot el que és bo i positiu de cadascú. Això és decisiu, no sols per la vida de l’Església, sinó també per a la construcció pacífica de les comunitats, de la societat.

Siguem, doncs, llum per al món, sobretot en aquests moments de dubte, d’incertesa davant la pandèmia que estem vivint, i procurem viure en aquesta “lllum i veritat” que ens proposa l’Evangeli de Jesús.

 

Esteve Fernández García,

Rector d’Olesa de Montserrat.