El racó del Mossèn

Aquest espai explica les activitats pastorals de Mn. Esteve, rector.

ACTIVITATS PASTORALS DE MN. ESTEVE

Cada dia: 8.00 Missa a la capella de les Hospitalàries de Martorell. Matins: Assistència al malalts de l’Hospital del Sagrat Cor. Rep visites al despatx.
Dimecres i divendres: Visites al despatx parroquial d’Olesa de Montserrat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  L’Església anunciadora de l’Evangeli
“El sentit de la Catequesi- Fit- Activitat i Vida Parroquial”

L’anunci de l’Evangeli i l’Eucaristia són els dos pilars sobre els quals s’edifica i al voltant dels quals es congrega l’Església que peregrina a Olesa de Montserrat. Igual que l’Església universal, també ‘’ella existeix
per a evangelitzar’’.


La catequesi és una acció evangelitzadora bàsica de tota l’Església particular. Per mitjà d’ella, la parròquia ofereix a tots els seus membres i a tots els qui s’apropen amb el desig d’entregar-se a Jesucrist, un
procés d’anunci de l’Evangeli dins del propi horitzó cultural. Així, la confessió de la fe, meta de la catequesi, pot ser proclamada pels deixebles de Crist.


La catequesi és una responsabilitat de tota la comunitat cristiana. La iniciació cristiana, en efecte, ‘’no ha de ser assegurada només pels catequistes o els sacerdots, sinó per tota la comunitat de fidels’’.


La mateixa educació permanent de la fe és un afer que afecta tota la comunitat. La catequesi és, per tant, una acció educativa realitzada a partir de la responsabilitat peculiar de cada membre de la comunitat, en un context o clima comunitari ric en relacions, per tal que els catequitzants s’incorporin activament a la vida d’aquesta
comunitat.


De fet, la comunitat cristiana segueix el desenvolupament dels processos catequètics, ja sigui amb infants, amb joves o amb adults, com un fet que li pertoca i la compromet directament.


Més encara, la comunitat cristiana, al final del procés catequètic, acull els catequitzants en un ambient fratern “on puguin viure, amb la major plenitud possible, el que han après”. Encara que tota la comunitat cristiana és responsable de la catequesi, i encara que tots els seus membres han de donartestimoni de la fe, no tots reben
la missió de ser catequistes.


Al costat de la missió originària que tenen els pares envers els fills, l’Església confia oficialment a determinats membres del Poble de Déu, cridats de manera especial, la delicada tasca de transmetre la fe en el si de la comunitat.


El testimoni de vida cristiana, que els pares ofereixen en el si de la família, arriba als infants embolcallat en la tendresa i en el respecte matern i patern. Els fills perceben i viuen joiosament la proximitat de Déu i de Jesús que els pares manifesten, fins al punt que aquesta primera experiència cristiana deixa en ells, tot sovint, una
empremta decisiva que perdura tota la vida. Per això, aquest despertar religiós infantil enl’ambient familiar té un caràcter insubstituïble.
 

 

  Esteve Fernández García,
    Rector d’Olesa de Montserrat.