El racó del Mossèn

Aquest espai explica les activitats pastorals de Mn. Esteve, rector.

ACTIVITATS PASTORALS DE MN. ESTEVE

Cada dia: 8.00 Missa a la capella de les Hospitalàries de Martorell. Matins: Assistència al malalts de l’Hospital del Sagrat Cor. Rep visites al despatx.
Dimecres i divendres: Visites al despatx parroquial d’Olesa de Montserrat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Aquesta setmana entrant ja és Setmana Santa. Pels cristians no és una setmana qualsevol. No són “les vacances de primavera”, per a nosaltres és el moment de meditar i acompanyar a Jesús pel seu camí de passió i de mort que el portarà i ens portarà a la resurrecció. Del tema de la resurrecció ja en parlarem el Diumenge de Pasqua. Ara, permeteu- me que us parli, tot aprofitant els dies que s’apropen, del “Sentit de
la mort de Jesús”.


Els evangelis, ens presenten, amb insistència el conflicte permanent entre Jesús i els dirigents jueus, la qual cosa posa ben de manifest el motiu històric de la mort de Jesús. Els evangelistes mostren les causes intrahistòriques que portaren a la mort de Jesús.


La seva condemna a mort fou a conseqüència del missatge predicat per Ell, per la seva activitat llibertadora a favor de l’home i la dona del seu temps i de tots els temps. L’enfrontament fou radical. Jesús mai utilitzà la
violència física, però amb el seu missatge i la seva activitat destruïa els fonaments de la societat jueva: l’elecció del poble, els ideals nacionalistes, la institució familiar, la doctrina oficial, la idea tradicional de Déu, el concepte del pecat, la marginació social, les institucions religioses (Llei, temple, sacrificis, autoritat dels llibres sagrats), la sacralitat del poder i en general, la manera d’entendre la relació de l’home amb Déu i amb
els altres homes.


Queda clar doncs, que Déu no fou el responsable de la mort de Jesús, sinó aquells que es deien els seus representants, que van combatre la proposta que Déu mateix feia als homes a través de Jesús. La mort de Jesús fou la conseqüència previsible del compromís de Jesús pel bé dels homes i les dones del seu temps i de tots els temps.


Això és el que meditarem aquesta Setmana Santa. Nosaltres, cristians del nostre temps, però salvats per la mort i resurrecció de Jesús, acompanyem-lo en aquests dies Sants que tenim tant a prop. “El sentit de la mort de Jesus”

 

  Esteve Fernández García,
    Rector d’Olesa de Montserrat.