El Full a casa

El Full es reparteix cada setmana a la Parròquia, juntament amb el Full Diocesà, el setmanari de la nostra Diòcesi; però, per a tota la gent que no pot anar a les celebracions de l’Eucaristia a causa de força major, també hi ha un servei de subscripció del Full, que es reparteix setmanalment casa per casa. Finalment, les noves tecnologies han permès que un gran nombre de persones rebin el Full via correu electrònic. Això fa que gent que no és de la nostra Parròquia ni del nostre poble també estiguin informats de tot el que fem.

Per fer la subscripció es podem adreça amb un email a: full@parroquiaolesa.org

o directament a la parròquia en hores de despatx