El Full

FULL PARROQUIAL

Una de les eines que té la Parròquia per arribar a un nombre elevat de persones, és la redacció del Full Parroquial. El Full és un setmanari, normalment de 4 pàgines, on es resumeix l’activitat periòdica de la Parròquia i de les diferents entitats, i on el Sr. Rector es dirigeix a la feligresia amb un carta. També s’utilitza per anunciar les diferents celebracions, tant les habituals com les extraordinàries, i és una eina per a la difusió de l’Evangeli.