Economia

Economia parroquial

La Comissió d’Economia i Obres és un equip de persones que té cura de l’economia de la parròquia: realització de balanços i pressupostos, vetlla per a la bona gestió dels recursos econòmics de la parròquia… Igualment vetlla per a la realització d’obres, així com de llur seguiment i de la promoció de campanyes econòmiques per tal de sufragar-les.

D’on provenen els recursos econòmics de la parròquia?
Col.lectes ordinàries i extraordinàries que es realitzen en les misses. Llevat d’aquelles que es realitzen amb altres fins determinats (Mans Unides, Seminari, Germanor, Missions, Càritas…)
Els donatius en funció d’almoines o adreçats a despeses concretes, o directament per obres quan són necessaris.
- La venda de llantions a l’església i capella del Sant Crist.
- Els donatius en funció de celebracions especials o sagraments (NOTA IMPORTANT: Cal fer notar que tots els   sagraments que s’administren a la parròquia són gratuïts; sols es demana una aportació totalment voluntària   apel·lant a la responsabilitat de cadascú i al seu sentit de pertinença a la comunitat, per col·laborar en els despeses que les celebracions generen).
- Campanyes extraordinàries (en funció d’obres o despeses especials): subscripcions, loteria, tòmboles…

Podem desgravar d’Hisenda?
Igual com tots els donatius oferts a entitats sense ànim de lucre, els donatius a l’Església poden desgravar fins a un 25% en la declaració de la renda, i un 35%, en el cas de ser empresa o associació (disposar d’un CIF). L’únic requisit és que s’haurà de comunicar la voluntat de desgravar al moment de fer el donatiu i donar les dades de: nom, cognoms, NIF i adreça, per tal que la parròquia pugui notificar-ho a Hisenda.

Per a més informació: Sr. Francesc Ferres  Tel. 609314565

PARRÓQUIA STA. MARIA D'OLESA DE MONTSERRAT